Hva kan psykosyntese gjøre for deg?

Vår erfaring er at det er relasjonen mellom terapeut og klient som heler. Vi legger derfor stor vekt på nærvær og tillit i et likeverdig møte. Vi gir deg mulighet til å få et nytt syn på deg selv og andre, på fortid - nåtid - fremtid. Det gir deg mulighet til en aksept og syntese av alle delene av din personlighet. Dette kan gi: 

  • Bedre forståelse av deg, dvs økt selvinnsikt, slik at du kan være friere i deg og tydeligere for andre. 
  • Utvikle empati
  • Komme i kontakt med din egen kreativitet og skaperevne.
  • Ta i bruk ubrukte ressurser i deg
  • Oppdage og styrke viljen
  • Bedre evnen til å ta riktige valg
  • Utvikle evnen til nærvær
  • Leve autentisk og ekte
  • Utvikle større følsomhet, tilstedeværelse og styrke.
  • Gi deg inspirasjon og entusiasme til å leve fullt ut.  

Til sammen kan dette fri deg fra angst, fobier, tvangsmessig adferd, mangel på mening og styrke din evne til å gjøre gode valg for deg og dine omgivelser.