Samtaleterapi

Her kan du få hjelp til å bli mer bevisst og kjent med deg selv og ditt potensiale. Vi jobber ut fra den overbevisning at alle bærer på sine egne sannheter og svar. Vi møter deg med støtte, utfordring og empati.