Vi jobber praktisk

Psykosynteseterapi og mentoring/coaching tar utgangspunkt i samtalen, der vi ser klienten som likeverdig i møtet og der vi har tillit til at klienten vet sine egne svar. Vår oppgave er å hjelpe klienten å se seg selv og sitt potensial. Ved hjelp av forskjellige verktøy, som meditasjon, tegning, rollespill, gestalt, musikk, kroppsterapi m.m., fremmer vi mulighet for vekst og utvikling. Vi jobber blant annet mye med delpersonligheter (overlevelsesmønstre som svar på underliggende behov). Gjennom å identifisere, akseptere, integrere og til slutt transforme disse kan du få kontakt med din innerste vilje og meningen med ditt liv.