Gruppeterapi

Gruppeterapi er en unik sjanse til å utvikle deg sammen med andre. Dette gir ofte en rask og dyp prosess. Mange kjenner seg eksta trygge i grupper og lærer svært mye om seg selv ved å få speile seg i andre.

Vi arbeider både med generelle selvutviklingsgrupper samt grupper med spesifikke temaer.

Se kurs og aktiviteter.